รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

เวียงจันทน์ ไปเช้า เย็นกลับ ราคาท่านละ 900-1500 ไป รถ กลับ รถ

เวียงจันทน์ ไปเช้าเย็นกลับ

กำหนดเดินทาง

เหมาะสำหรับคณะกรุ๊ปอยู่ต่างจังหวัด หรือเดินทางเอง ที่มีเวลาน้อย ต้องการเที่ยวเวียงจันทน์   trekkerhut จึงนำเสนอโปรแกรม one
day trip  จัดโปรแกรมพิเศษข้ามไปฝั่งลาว เที่ยวเวียงจันทน์ ชมเขื่อนน้ำงึม โดยรถส่วนตัวของท่านเองพร้อมคณะ
(เริ่มต้นที่ท่านละ 1500-2000 บาท ) 

ราคาท่านละ 1,500.00 บาท (เริ่มจากหนองคาย) โหลดโปรแกรมกลับไปอ่านที่บ้านได้ที่นี่
ไปน้ำงึม บวก ท่านละ 500 บาท
วันที่ 1  
เช้า พบกันที่ ด่านไทย ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว  ทีมงาน จะทำพิธีการต่าง ๆ ให้ท่านจนเรียบร้อย  เดินทางสู่ นครหลวง
เวียงจันทร์City Tour นครเวียงจันทร์ ดังนี้  วัดแม่ศรีเมือง เป็นวัดที่ประชาชนลาวชาวเวียงจันทน์ เคารถนับถือ ตามตำนานเล่าต่อ ๆ กันมา ขออะไร มัก สมหวังดังปรารถนา ยกเว้น ขอเรื่องความรักนะคะ อยากทราบเหตุผลเพราะอะไร ไว้ให้ไกด์ลาวว่าวให้ฟังค่ะ พานมัสการวัดพระแก้ว ต่อด้วย วัดศีระเกษ และร้านเครื่องเงินแท้ของประเทศลาว สินค้าน่าซื้อ เสื้อลาว ผ้าสะไบ ราคาไม่แพง และเครื่องเงินแท้ 99.99% วัดพระธาตุหลวง และ ประตูชัย 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ เวียงจันทน์ ริมโขง (2)
บ่าย พาไปชมเขื่อนน้ำงึม เขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าของเวียงจันทน์และส่งมาขายในประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แวะชมสวนสัตว์บ้านเดิ่น เพลิดเพลินกับสัตว์นานาชนิด อาทิ ช้างเผือก เชือกสุดท้ายของประเทศลาว 
เย็น เวลาเหลือ พา shopping ตลาดจีน ซื้อกระเป๋าราคาส่ง ถูก ๆ จากนั้น รถเข้าทำพิธีการข้ามประเทศลาว - ไทย ระหว่างทำพิธีการจะให้ทุกคน shopping duty free กันเต็มที่ พาส่งหนองคาย ปิดทริปที่นี่ 
สถานที่ท่องเที่ยวทุกวันที่กล่าวมาข้างต้น สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได้ ตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับเวลา และสภาพภูมิอากาศ และยานพาหนะที่เดินทาง และลูกทัวร์เป็นหลัก หากรักษาเวลา รับรองเที่ยวครบค่ะ แต่จะพยายามนำเที่ยวให้ครบทุกสถานที่ค่ะ และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของไกด์และคนขับรถเป็นหลัก โดยยึดความปลอดภัยของลูกทัวร์เป็นหลักเสมอ 
ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายรวมดังนี้

-ค่าธรรมเนียมเข้าออก ไทย-ลาว
-ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ( ตามที่ระบุ)
-ค่าอาหาร 1 มื้อระหว่างการเดินทาง (ตามที่ระบุ)
-ค่าธรรมเนียมขออนุญาติท่องเที่ยวประเทศลาว โดยผ่านบริษัททัวร์ในประเทศลาว
-ค่าพิธีการรถตู้ข้ามแดนมารับส่งเราที่หนองคาย
-ค่ายานพาหนะฝั่งลาว รถตู้ Hundai หรือ D4D (9 ท่าน) หรือ รถ Bus ลาว (13 ท่านขึ้นไป) ผันแปรตามจำนวนสมาชิกค่ะ
-ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท AIG อินชัวร์รันน์
-ค่าใช้จ่ายไกด์ลาว
-อื่น ๆ รวมไว้หมดแล้วค่ะ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมถึง

1. ค่าอาหารส่วนตัวที่สั่งเพิ่มบนโต๊ะมื้ออาหาร รวมถึง เบียร์ และ น้ำอัดลม
2. ค่า บอร์เดอร์พาส สำหรับ ท่านที่ไม่มี พาสปอร์ต ท่านละ 150 บาท โดยท่านต้องเตรียมรูป 2 นิ้ว 2 รูป บัตรประชาชน

เอกสารที่ต้องใช
้ –หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

หมายเหตุ

รับจัดหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่งได้ที่ คลิ๊กที่นี่
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2
กรุงไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
493-019403-2
ไทยพาณิชย์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
357-242130-8
กรุงศรี
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
463-1-15117-6
กสิกรไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
726-2-81631-6

 

กรุณา แฟกซ์ใบจองทัวร์ และ สลิปโอนเงิน พร้อม สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก มาที่ 02-888-9097 อัตโนมัติ

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ
1. สารคดีหลวงพระบาง เทศกาลสงกรานต์ลาว
2. มุมมองหลวงพระบาง ชุด 1
3. มุมมองหลวงพระบาง ชุด 2
4. ไปไหนกันบ้างน๊า 4 วัน
5. ภาพโลมั่วของนายนัท
6. VDO สารคดี ชุด 1
7. VDO สารคดี ชุด 2
8. ภาพสนุกๆกับหมีเดินทางของเรา พาน้องหมีเที่ยว
9. ภาพทริปที่ผ่านมา อย่างจุใจ ท่านสามารถโหลดภาพของท่านไปได้เลยค่ะ

ภาพยานพาหนะ ที่พัก กิจกรรม  โปรแกรมใกล้เคียง แนะนำ
รหัส
โปรแกรม
จำนวนวัน
เดินทางโดย
ราคา

เริ่มจาก

Lao001
4 วัน 3 คืน
รถ / รถ
7,900
กทม
Lao002
4 วัน 3 คืน
รถ / รถ
7,000
หนองคาย,อุดรฯ
Lao003
4 วัน 3 คืน
เรือ / รถ
7,900
เชียงของ
Lao004
4 วัน 3 คืน
รถ / รถ
7,900
กทม
Lao005
5 วัน 4 คืน
รถ / รถ
8,900
กทม
Lao006
3 วัน 2 คืน
รถ / รถ
6,900
กทม
Lao007
3 วัน 2 คืน
เครื่อง / เครื่อง
5,500
กทม
Lao008
1 วัน
ไปรถ
1,500
หนองคาย
Lao009
3 วัน 2 คืน
รถ / รถ
6,900
กทม
Lao010
4 วัน 3 คืน
รถ / รถ
7,900
กทม
ทุกโปรแกรมกรณีกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป ได้ราคาเดิม ยังสามารถเลือกการเดินทางเองได้ตามงบประมาณท่าน
กรุ๊ปหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป รับเงื่อนไขพิเศษ อาทิเช่น 15 ท่าน ฟรี 1 ท่าน พร้อมช่างภาพส่วนตัว แถมพิเศษ ล่องเรือแม่น้ำโขงไปถ้ำติ่ง
พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญ อื่น ๆ อีกมากมาย เชิญปรึกษาเราได้ สายด่าวนที่ 081-4977974 รับประกันความสนุก