รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณท่าน สนใจติดต่อ 081-4977974  

ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ท่าขี้เหล็ก แม่สาย เชียงราย

คำขวัญของจังหวัดเชียงราย
“เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง”

ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยตุง ท่าขี้เหล็ก เที่ยว ไทย ลาว พม่าเชียงราย 3 วัน 2 คืน เพียง ท่านละ 4,990 บาท นอน โรงแรม 1 คืน นอนเต็นท์พร้อมเครื่องนอน 1 คืน
ท่านละ 5,590 บาท นอน โรงแรม 1 คืน นอนบ้าน รีสอร์ท 1 คืน
กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่าน เดินทางได้ทันที เดินทางได้ทุกวัน
วันเดินทาง
19.30 น
พบกันที่จุดนัดพบ
20.00 น.
เดินทางสู่ เชียงราย ด้วยรถ commuter D4D VIP
วันที่ 1

เชียงราย วัดร่องขุ่น เชียงแสน   แม่สาย   ท่าขี้เหล็กฝั่งพม่า สามเหลี่ยมทองคำชเวดากอง  ประเทศพม่า

เช้า

ทำธุระส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้าในเมือง  (อัธยาศัย)
หมายเหตุ กรณีมาโดยสายการบิน พบกันที่ สนามบินเชียงราย เริ่ม city tour
-ชมวัดร่องขุ่น     
-ออกเดินทางไป อ.เชียงแสน ชมวัดพระธาตุผาเงา วัดเจดีย์หลวง และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
-นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำไปขึ้นฝั่งลาวที่เกาะดอนซาวชมวิถีชีวิตชาวลาว 
-เดินทางไปแม่สาย

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่แม่สาย เป็นอาหารไทยบุฟเฟ่ฟ์  (1)
บ่าย
-ไปท่าขี้เหล็ก  ชมวิวตัวเมืองประเทศพม่า ที่วัดพระธาตุดอยเวา                    
-ทำเอกสารเดินทาง พาคณะข้ามแดนไป จ.ท่าขี้เหล็กฝั่งพม่         ภูชีฟ้า เชียงราย
-พาคณะนั่งรถไปเที่ยววัดพระหยก ชมเจดีย์ชเวดากอง  แวะชมคาสิโน        
-เข้าชมบ้านกระเหรี่ยงคอยาว ฝั่งพม่า 
-อิสระเดิน shopping ที่ฝั่งพม่า ได้เวลา เดินทางกลับฝั่งไทย                           
-อิสระเดิน shopping ที่ฝั่งไทย  ตามอัธยาศัย เดินทางเข้าเมือง เชียงราย
เย็น
check in ที่พัก โรงแรม ................ห้องละ 2 ท่าน รับประทานอาหารค่ำ (อัธยาศัย) ที่ตลาดไนท์บาซ่า           
ค่ำ
-ชม หอนาฬิกาเปลี่ยนสี รอบ 19.00 หรือ 20.00 หรือ 21.00 น.                        
-เดินตลาดไนท์บาซ่า ถนนคนเดิน 
-นมัสการพ่อขุนเม็งราย 
วันที่ 2

City Tour เมืองเชียงราย พระตำหนักดอยตุงสวนแม่ฟ้าหลวง ภูชี้ฟ้า

เช้า
รับประทานอาหารเช้า (2) check out    พา city tour
- ชมวัดพระแก้ว
– วัดพระสิงห์
- เข้าเยี่ยมชม บ้านดำ เป็นหมู่เรือนไม้ ที่อัดแน่นด้วยศิลปะ            
- ออกเดินทางไปดอยตุง เข้าชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ตำหนักดอยตุง (อัธยาศัย) ได้เวลาเดินทางไป ภูชีฟ้า
บ่าย
  - Check in รีสอร์ท ภูฟ้าสวรรค์ นอนเต็นท์พร้อมเครื่องนอน หลัง ละ  2 ท่าน ห้องน้ำรวม วิวสวยมากยามเช้า
เย็น
บริการทานอาหารค่ำ (3) พักผ่อน นอน นับดาว ตามอัธยาศัย
วันที่ 3 ทะเลหมอกภูชีฟ้า  ดอยผาหม่น  น้ำตกร้อน ภูซาง แคว้นพะเยา  พระธาตุช่อแฮ-แพร่-พิษณุโลก
เช้า
นั่งรถไปชม ภูชีฟ้า ถึงจุดลงเดิน นั่งคอยชมพระอาทิตย์ขึ้น เก็บภาพตามอัธยาศัย
ลงมาทานอาหารเช้า (4) ที่รีสอร์ท จากนั้นทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เตรียมตัวเดินทางกลับ
- ชมดอยผาหม่น    - ชมบ้านไทย-ลาว ผลิตผ้าทอ บ้านร่มโพธิ์ไทย  - ชมน้ำตกร้อน (ภูซาง)
เที่ยง
อาหารเที่ยง ที่แคว้นพะเยา (อิสระเลือกร้าน) ชมทะเลสาบอันกว้างใหญ่
บ่าย
เดินทางต่อ นมัสการพระธาตุช่อแฮ (คนเกิดปีขาล) จ.แพร่ 
เย็น
ทานอาหารค่ำ (อัธยาศัย)       24.00       ถึง กทม. โดยประมาณ
เริ่มจาก
ค่าบริการ
รวม
ไม่รวม
กทม
4,990
ทุกอย่างตามโปรแกรม
ไม่มี
เชียงราย
3,990
ทุกอย่างตามโปรแกรม
ไม่มี
บริการรับจัดตามความต้องการของท่าน เช่น รับที่สนามบิน เชียงราย ไม่เอาที่พัก ไม่เอาอาหาร เอาแต่ทัวร์ เป็นต้น

อัตรานี้รวม  

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดทริปการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุ โรงแรม 1 คืน , เต็นท์พร้อมเครื่องนอน 1 คืน เป็นบริการของรีสอร์ทนั้นๆๆ หรือ นอนบ้าน
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ทุกจุดตามโปรแกรม
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น อาหารสั่งเพิ่ม
- อาหารนอกเหนือโปรแกรม เป็นลักษณะอิสระเลือกทานได้ หรือ หิวตรงไหน ทานตรงนั้น

ลักษณะทริป

สบาย ๆ กับโปรแกรมเมืองเหนือ เยือนเมืองสุดในสยาม ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ชมดอกไม้นานาพรรณ พักรีสอร์ทระดับมาตรฐาน และชม ทะเลหมอกแบบสะใจ ตลอดทุกวัน สัมผัสธรรมชาติ อย่างเต็มที่

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

- เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
- รองเท้าสวมสบาย
- ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว กล้องถ่ายรูป

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2
การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กำหนดวันเดินทาง