รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณท่าน สนใจติดต่อ 081-4977974  

ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น เชียงราย 3 วัน 2 คืน

ดอยวาวี - วัดร่องขุ่น -ดอยตุง- ภูชี้ฟ้า - ดอยผาหม่น - น้ำตกภูซาง

คำขวัญของจังหวัดเชียงราย
“เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง”

กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่าน เดินทางได้ทันที เดินทางได้ทุกวัน
วันเดินทาง
19.30 น
พบกันที่จุดนัดพบ
20.00 น.
เดินทางสู่ เชียงราย ด้วยรถ commuter D4D VIP
วันที่ 1

เขื่อนแม่สรวย - ดอยช้าง – ดอยวาวี – ดอยเลาลี

เช้า

ทำธุระส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (1) เขื่อนแม่สรวย
-ชมโครงการเขื่อนแม่สรวย เขื่อนสร้างเพื่อกักเก็บ น้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
-ไป ดอยช้าง ชม แปลงปลูกผลไม้เมืองหนาว เช่น มะคาเดเมียนัต ท้อ บ๊วย พลัม ชิมกาแฟ ฯลฯ
-ชมดอกซากุระ และไม้เมืองหนาว ณ สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี

เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง (2)

-ไป ดอยวาวี ตั้งอยู่เทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก ชมไร่ ใบชา ชาวจีนฮ่อ หรือ จีนยูนนาน
ชิมชา ห้างใบชาศิริภัณฑ์ ชาอู่หลงจากดอยวาวีมีกลิ่นหอม แต่มีรสฝาดกว่าชาที่ดอยแม่สลองเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังมี ไวน์จากชาอู่หลงจำหน่ายอีกด้วย โดยหมักใบชากับน้ำผึ้ง ได้ไวน์ที่มีกลิ่นหอม ขวดละ 150 บาท ลองซื้อไปฝากทางบ้านดูค่ะ
- ไป ดอยเลาลี เป็นทางลูกรัง ผ่านไร่ชาบนภูเขา เป็นดอยเล็กๆ ระดับความสูงประมาณ 1,300 ม. จากระดับน้ำทะเล เป็นที่ตั้งของเลาลีรีสอร์ต ที่พักเพียงแห่งเดียวในละแวกดอยวาวี  เลาลีเป็นชื่อของอดีตทหารสังกัดกองพล 93 ที่มาหักร้างถางพงบนที่ดินในหุบเขา และยอดดอยเตี้ยๆ ห่างจากบ้านวาวีประมาณ 4 กม. เพื่อทำไร่ชา บริเวณนี้มีไร่ชาปลูกลดหลั่นตามลาดเขา มีทิวทัศน์สวยงามมาก
-  Check In เลาลีรีสอร์ท บ้านพักไร่ชา เชิญพักผ่อนตาม อัธยาศัย 
เย็น
บริการอาหารค่ำ อาหารยูนาน เลาลีรีสอร์ท (3) ขาหมู หมันโถ ซาลาเปา ชิมชา ร้อน ๆ คลายหนาวเย็น
วันที่ 2

ทะเลหมอกดอยกาดผี – วัดร่องขุ่น – ดินแดนมิคสัญญีสู่..."ภูชี้ฟ้า" ... หลังคาแห่งสยาม

เช้า
- 04.00 ชมทะเลหมอกดอยกาดผี
นั่งรถ 4W กะบะ ไปชม ทะเลหมอกที่ ดอยกาดผี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อ.แม่สรวย ดอยกาดผีเป็นชะง่อนผาที่ระดับความสูงประมาณ 1,500 ม. อยู่บนเทือกดอยช้าง หากไปช่วงหน้าหนาว จะเห็น หมอกหนา ปุกปุย ก่อตัวที่หุบเขาเบื้องล่าง สวยงามมาก ไม่แพ้จุดชมทะเลหมอกที่ภูชี้ฟ้า  และ ชม ชาวเขาเผ่าอาข่า และเผ่าเย้า ซึ่งยังคงขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่า
- บริการอาหารเช้า (4) ที่รีสอร์ท
- ไป วัดร่องขุน ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่น รังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตาผสานวัฒนะธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของวัดคือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาน่าสนใจมาก ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพ
เที่ยง
- บริการอาหารเที่ยง (5)
- ดอยตุง เข้าชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง
- เดินทางไป ภูชี้ฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,628 เมตร (5,426 ฟุต) ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อแนวตะเข็บของเส้นแบ่งพรหมแดนของประเทศไทยและบ้านเชียงตองแขวงไชยบุรี สปป.ลาว บนเทือกเขาผาหม่น ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างให้ชื่อของภูชี้ฟ้า ตามก้อนหินขนาดมหึมา ทรงเหลี่ยม แหลม ปลายยอดชี้ขึ้นไปบนฟ้าว่า “หลังคาแห่งสยาม” ภูชี้ฟ้า เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นสลายหมอกอีกแห่งหนึ่ง ช่วงที่สวยงามมากคือเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เวลา 6.30-7.30 น. อยู่ห่างจากดอยผาตั้ง 25 กม. มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชึ้นขึ้นไปบนฟ้า โดยมีหน้าผายื่นเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้ากว้าง แซมด้วยทุ่งโคลงเคลงมีมีดอกสีชมพูอมม่วง ซึ่งจะบานระหว่างเดือน
เย็น
Check in รีสอร์ทภูชีฟ้า
- บริการอาหารค่ำ (6) พักผ่อนอัธยาศัย
วันที่ 3

พิชิตยอดภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – ดอยผาหม่น - น้ำตกภูซาง - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - กว๊านพะเยา

เช้า
- 05.00 ปลุกตื่น เดินไปชม ผาชี้ฟ้า เป็นหน้าผาหินที่มีลักษณะคล้ายนิ้วชี้ที่ชี้ตรงออกไปยังทิศตะวันออก ภูชี้ฟ้าอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,600 ม. จากระดับน้ำทะเล ชมทะเลหมอก เมฆปุกปุย หากฟ้าเปิด จะเห็นเกือบ 180 องศา ทีเดียว อย่าลืม เดินไปถ่ายมุม ยอดฮิต ด้านล่าง ก่อนขึ้นภู ด้วยค่ะ
- บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (7)
- จากนั้นเก็บสัมภาระเดินทางกันต่อ ไป ดอยผาตั้ง จุดชมวิว ทะเลหมอก อีกจุดนึง หากมาหน้าหนาว จะได้ชม ดอกซากุระและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า
เที่ยง

- บริการอาหารเที่ยง (8)
- ชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวและ สวนไม้ ประดับอันสวยงามที่ โครงการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น ชม ดอกทิวลิป ดอกไม้นางเอกของเรา และ ดอกไม้เมืองหนาว หลากสี อาทิเช่น ดอกฟ๊อกซ์ ซัลเวียแดง บลูซัลเวีย อาซาเลีย ไฮเดรนเยีย ลิลี่ เบญจมาศ เดินทางกลับ
- นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกภูซาง  น้ำตกอุ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ของจังหวัดพะเยา ชมน้ำตก ชอปปิ้งตลาดผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของภูซาง 
- เดินทางกลับ กทม หากมีเวลา จะพาแวะสักการะพระเจ้าตนหลวง ที่ วัดศรีโคมคำ และ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จ.พะเยา

เย็น
บริการอาหารเย็น ที่ คว้านพะเยา (9) ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ จากนั้นกลับ กทม.
  ถึง กทม ประมาณ 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
เริ่มจาก
ค่าบริการ
รวม
ไม่รวม
กทม
5,900 (นอนบ้าน 2 คืน)
ทุกอย่างตามโปรแกรม
ไม่มี
5,290 (นอนเต็นท์)
บริการรับจัดตามความต้องการของท่าน เช่น รับที่สนามบิน เชียงราย ไม่เอาที่พัก ไม่เอาอาหาร เอาแต่ทัวร์ เป็นต้น

อัตรานี้รวม  

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดทริปการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (รีสอร์ท 2 คืน)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ทุกจุดตามโปรแกรม
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น อาหารสั่งเพิ่ม

ลักษณะทริป

สบาย ๆ กับโปรแกรมเมืองเหนือ เยือนเมืองสุดในสยาม ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ชมดอกไม้นานาพรรณ พักรีสอร์ทระดับมาตรฐาน และชม ทะเลหมอกแบบสะใจ ตลอดทุกวัน สัมผัสธรรมชาติ อย่างเต็มที่

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

- เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
- รองเท้าสวมสบาย
- ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว กล้องถ่ายรูป

การจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่ง
2. การโอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2
กรุณา แฟกซ์ใบจองทัวร์ พร้อม สลิปโอนเงิน มาที่ 02-9512179 อัตโนมัต
การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น