หินสามวาฬ บึงกาฬ และ ทะเลบึงบัวแดง อดร

โปรแกรม ชิว ๆ 2 วัน 1 คืน


วันที่ 1     
22.00 น.เดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.อุดรธานี
วันที่ 2
เช้าทำธุระส่วนตัว ติดต่อจองเรือ
06.00 ล่องเรือชม ทะเลบึงบัวแดง พระอาทิตย์ขึ้นเหนือบึง
09.00 จากนั้นไป วัดคำชะโนด
เที่ยง อาหารเที่ยงที่วัด
บ่าย ไปน้ำตกถ้ำพระ (ถ้ามีน้ำ) แวะเทียวทางผ่าน ถ้ามีเวลา
ได้เวลา เข้าที่พัก นอน เมืองภูสิงค์ บึงกาฬ

วันที่ 3
05.00 นั่งรถตู้ ไป ที่หินสามวาฬ เปลี่ยนเป็นรถกะบะ พาชม ตามจุดต่างๆ โดยไกด์ท้องถิ่น ชมทะเลหมอกหินสามวาฬ
ประมาณ 10.00 น. ขึ้นรถตู้กลับ กทม.

แวะเที่ยวระหว่างทาง เช่นภูทอก

ท่านละ 2,990 บาท 8 ท่านเดินทาง เหมาตู้ คนที่ 9 ฟรี

รวม
รถ น้ำมัน ไกด์นำเที่ยว รีสอร์ท 1  คืน ประกัน ค่าเรือ ค่าธรรมเนียมเข้าชมทุกจุด

ไม่รวม
อาหาร ทุกมื้อ  ชิวๆๆ