รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ภูเรือ ด่านซ้าย เชียงคาน 3 วัน 2 คืน เพียง 3,990.-

นอนภูเรือ + นอนเชียงคาน
3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง กรุงเทพ อ. ภูเรือ จ. เลย
21.00
พบกันที่ ปั้ม Caltex ถนนวิภาวดีขาเข้า พร้อมแล้ว ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ภูทับเบิก แผนที่ขึ้นรถ 
วันที่ 1
พระอาทิตย์ขึ้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปัสสนา ไร่ TSA ชมฟักทองยักษ์ ชมผักแปลก คำนวณเนอร์สเซอร์รี่
เช้า

ถึงภูเรือไปชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมทะเลหมอกที่สวยงาม
ออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติภูเรือ ทานอาหารเช้า ชากาแฟ (อัธยาศัย)
เที่ยวชมสวนองุ่นภูเรือวโนทยาน หรือ ชาโต้ เดอ เลย อำเภอภูเรือ จ.เลย ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะ
ซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด จากนั้นนำท่านเที่ยวชมไร่ TSA ชมพันธุ์ไม้แปลกๆ มากมาย อาทิเช่น ฟักทองยักษ์ ผักต่างๆ และดอกไม้มากมาย จากนั้นแวะและเลือกซื้อพันธุ์ไม้ที่คำนวณเนอร์สเซอร์รี่

เที่ยง
ทานอาหารกลางวัน (อัธยาศัย) ที่ด่านซ้าย ร้านด่านน้ำใจ
บ่าย
หลังอาหารกลางวันพาท่านไปเที่ยวไร่ TSA ชมฟักทองยักษ์ และชมพันธุ์ผักแปลกๆ มากมาย และชมสวนดอกไม้
สวย แวะและเลือกซื้อพันธุ์ไม้ที่คำนวณเนอร์สเซอร์รี่
เย็น

เช็คอินเข้าที่พัก............................................................ภูเรือ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) ที่ รีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2

เชียงคาน ล่องเรือแม่น้ำโขง ถนนคนเดินเชียงคาน เชียงคาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 2 ) ที่รีสอร์ท ลั้นลา จนพอใจ เดินทางไปเชียงคาน

12.00
รับประทานอาหารกลางวัน (อัธยาศัย ) ระหว่างทาง
บ่าย
นำท่านเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทภูควายเงิน จากนั้นนำท่าน มายังแก่งคุดคู้ ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง
ผ่านแก่งคุดคู้ ภูควายเงิน ภูผาแบ่น จากนั้นช้อปปิ้งซื้อของฝากมากมาย ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวแก้วที่อร่อยมาก จากนั้นนำท่านเดินวัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้าง
17.00

Check in ที่พัก ...........................

ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ที่เชียงคาน จากนั้นนำท่านมาเดินเที่ยวถนนคนเดินเชียงคาน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
เชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว ภูทอก ชมตลาดเช้าเมืองเขียงคาน วัดศรีคุณเมือง สวนหินผางาม
เช้า

ตักบาตรข้าวเหนียวที่เชียงคาน จากนั้นนท่านเดินทางไปชมทะเลหมอกที่ภูทอก โดยเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชม

07.00     รับประทานอาหารเช้า ให้เวลาอิสระ ลั้นลา เดินชมเมือง เชียงคาน ให้เต็มอื่ม
11.00  อำลาเมืองเชียงคานเดินทางต่อไปยังสวนหินผางาม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง (อัธยาศัย)
บ่าย
หลังอาหารนำท่านไปชมคุนหลินเมืองเลย หรือ สวนหินผางาม กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน
เย็น
เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น ที่เพชรบูรณ์ (มื้อที่ 9) เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 

ราคาท่านละ 3,990 บาท เหมาจ่าย 8 ท่านขึ้นไป พร้อมอาหาร 4 มื้อ ฯลฯ

ตามโปรแกรมข้างต้นเป็นราคานอนเต็นท์ พร้อมเครื่องนอน (เป็นบริการของรีสอร์ท)
กรณีนอนโรงแรม หรือ รีสอร์ท เพิ่มเพียงท่านละ 500-1000 บาท เท่านั้น มีหลายรูปแบบให้เลือกนอน สามารถดูราคาจริงหน้าเวปไซด์ของแต่ละที่ได้เลยค่ะ (วรัญญา หรือ เทียบเท่า)

ราคานี้ไม่รวม

อาหารบางมื้อ ที่ไม่ได้ระบุ , ค่าบริการเสริมส่วนตัว เช่น เช่ารถขึ้นภูเรือ กรณีไม่อยากเดินชมวิวขึ้นยอด ฯลฯ เป็นต้น

 

สถานที่ท่องเที่ยวทุกวันที่กล่าวมาข้างต้น สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได้ ตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับเวลา และสภาพภูมิอากาศ และยานพาหนะที่เดินทาง และลูกทัวร์เป็นหลัก หากรักษาเวลา รับรองเที่ยวครบค่ะ แต่จะพยายามนำเที่ยวให้ครบทุกสถานที่ค่ะ และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของไกด์และคนขับรถเป็นหลัก โดยยึดความปลอดภัยของลูกทัวร์เป็นหลักเสมอ 

 

ราคาท่านละ
เริ่มจาก
หมายเหตุ
3,990.-
กทม. ครบ 8 เดินทาง
4 มื้อ
รับจัดกรุ๊ปส่วนตัว เริ่มที่ 8 ท่านได้ราคาเดิม


 

ขั้นตอนการจองทัวร์

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่ง
2. โอนเงินมัดจำการเดินทางที่นั่งละ 2,000 บาท
3. ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน
4. เตรียมตัว เก็บกระเป๋า เดินทาง

เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2


การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 15 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณาตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ภาพยานพาหนะ ที่พัก กิจกรรม  
ภาพ ที่พัก กิจกรรม