'; $message .= 'จากคุณ : '.$postName.' ['.$date.']'; $subject = 'มีคนตอบกระทู้'; // header $head = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $head .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n"; $head .= "From: $name <$mail>\r\n"; $head .= "Reply-To: $mail\r\n"; $head .= "X-Sender: $mail\r\n"; $head .= "X-Mailer: PHP5\r\n"; //mailer $head .= "X-Priority: 3\r\n"; //1 UrgentMessage, 3 Normal if(@mail($tomail,$subject,wordwrap(stripslashes($message)),$head)){ // } } function getIP(){ $ip; if(getenv("REMOTE_ADDR")){ $ip = getenv("REMOTE_ADDR"); }else if (getenv("HTTP_CLIENT_IP")){ $ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP"); }else if(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")){ $ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"); }else{ $ip = "UNKNOWN"; } return $ip; } ?> ทัวร์ทะเลตรัง เที่ยวจุใจ 7 เกาะ เกาะมุก(ถ้ำมรกต)-เกาะกระดาน-เกาะเชือก-เกาะม้า-เกาะไหง-เกาะรอกนอก-เกาะรอกใน 2,900 บาท นอนบ้าน
   
 
  รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ทัวร์ทะเลตรัง เที่ยวมันส์ 5 เกาะ Camping เกาะรอก 2 วัน 1 คืน ท่านละ 2,700.00 บาท


เที่ยว 5 เกาะ...เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะกระดาน -ถ้ำมรกต(เกาะมุก) - เกาะเชือกหรือเกาะม้า

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
เกาะรอกนอก– เกาะรอกใน
08.30น. พร้อมกันจุดนัดหมายก่อนออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
09.30น. ลงเรือนำหมู่คณะสู่เกาะรอกนอก– เกาะรอกใน
11.30น.

ถึงเกาะรอกนอกเรือผูกทุ่นและรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือเกาะรอกนอกสุดยอดหาดทรายขาวเนียนยาวประมาณ 800 เมตรเล่นน้ำดูปะการังได้ตลอดแนวว่ายน้ำออกไปนิดเดียวก็ได้ดำน้ำดูปะการังหลากสีสันมากมายหาดทราย
นี้เรียกว่าหาดม่านไทรอันเป็นที่ตั้งขอหน่วยพิทักษ์อุทยาน

13.30น. เพลิดเพลินต่อกับการดำน้ำดูปะการังบริเวณอ่าวหินงามชมหอยมือเสือตัวใหญ่ๆ
และหินสวยๆที่ริมหาด
14.30น.

เรือจอดทุ่นหน้าอ่าวเกาะรอกในเป็นแหล่งดูปะการังชั้นเยี่ยมแดดจัดยืนบนเรือจะมองเห็นปะการังใต้น้ำโดยไม่ต้องดำน้ำ
แต่ไม่เหมือนกับการลงไปสัมผัสให้เห็นด้วยสายตาตัวเอง

16.00น. นำท่านเข้าสู่ที่พักบนเกาะรอกผู้ที่สนใจเดินขึ้นจุดชมวิวบนหน้าผาเกาะรอกเรามี
ไกด์นำทางชมพระอาทิตย์ตกน้ำ
19.00น.
ทานอาหารเย็นแบบแคมป์ปิ้งบนเกาะรอกและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 เกาะกระดาน-ถ้ำมรกต-เกาะเชือกหรือเกาะม้า
07.30น. ทานอาหารเช้าชาวแคมป์ เตรียมตัวเก็บสัมภาระขึ้นเรือใหญ่
09.00น. ออกเดินทางจากเกาะรอกมุ่งสู่เกาะกระดาน
11.00น. ถึงเกาะกระดาน หาดทรายขาวเนียน น้ำใส บรรยากาศดี เล่นน้ำดูปะการังและ
หยอกล้อกับฝูงปลาสวยงาม รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ
13.30น.
ถึงถ้ำมรกตหนึ่งเดียวในไทย ลงว่ายน้ำเข้าชมความมหัศจรรย์และความลี้ลับของ
ถ้ำมรกตด้านในเป็นหาดทรายขาว สวยงามมาก เงยหน้าขึ้นไปเหมือนปล่องภูขา
ไฟ ถ้าอยากเจอความมหัศจรรย์ต้องว่ายน้ำเข้าไปด้านในแล้วจะไม่ผิดหวัง
14.30น. ออกเดินทางจากถ้ำมรกตแล้วมุ่งสู่เกาะเชือกหรือเกาะม้าง ลงดำน้ำดูปะการัง 7 สี
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ท้องทะเลตรัง หยอกล้อกับฝูงปลาทั้งปลาการ์ตูนและอื่นๆ
หลากหลายชนิด
15.30น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง
16.30น. ถึงท่าเรือปากเมงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ ท่านละ 2,700 บาท

อัตรานี้รวม
รถรับ-ส่ง,เรือท่องทะเล 2 วัน,อาหาร4 มื้อ พร้อมอาหารว่าง,อุปกรณ์ดำน้ำ,เต้นท์,ไกด์นำเที่ยว,ค่าอุทยานฯ,ค่าประกันการเดินทาง (ยังไม่รวมค่าอุทยานฯสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)
หมายเหตุ โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ

อัตราค่าบริการ เริ่มจาก ตรัง

Camping นอนเต็นท์ นอน เกาะรอก
นอน บ้าน VIP เกาะไหง
3,700.00
2,700.00
4,900.00
2,900.00
one days trip ไป เช้า เย็นกลับ เพียงท่านละ 850 บาทเท่านั้น