รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน...เที่ยวจุใจ 7 เกาะ (พักเกาะไหง) 4,900.00 เท่านั้น

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

08.30 น. รถรับที่จุดนัดพบ เดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
09.30 น. เรือออกจากท่ามุ่งสู่เกาะมุก(ถ้ำมรกต)
10.30 น. ถึงเกาะมุกลอยตัวเข้าสู่ถ้ำมรกต UNSEEN ทะเลตรังความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างไว้
11.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะกระดานและ อิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยงบนเรือ
12.30 น. เรือจอดทุ่นหน้าอุทยานฯ สัมผัสกับหาดทรายขาว น้ำใส ปะการังสมอง เขากวาง
14.00 น. ขึ้นเรือและมุ่งสู่เกาะเชือก
14.40 น. ถึงเกาะเชือกลงดูปะการัง 7 สีและหยอกล้อกับฝูงปลา ต่อจากนั้นก็ไปต่อที่เกาะม้า ที่นี่ดูปะการังให้อิ่มไปเลย
16.00 น. เดินทางสู่ที่พักเกาะไหง..........................
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศริมทะเล

วันที่ 2

07.30น. ทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
08.30น. ขึ้นเรือเดินทางไปเกาะรอกนอก ชมปะการัง
จุดที่ 1 แหลมหลักเขตประเทศไทย เยี่ยมเยียนครอบครัวปลาการ์ตูน และหอยมือเสือ
จุดที่ 2 อ่าวต้นไทร ดำน้ำดูปะการังเขากวาง ปะการังสมอง และดอกไม้ทะเล
จุดที่ 3 ทานอาหารเที่ยงที่ชายหาดเกาะรอกนอก
13.30น. ขึ้นเรือไปเกาะรอกใน เล่นน้ำบริเวณหน้าอ่าวอุทยาน และบริเวณหัวเกาะรอกใน
15.30น. เดินทางกลับสู่ที่พักเกาะไหง........................ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00น. ทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท

วันที่ 3

07.30น. ทานอาหารเช้าเก็บสัมภาระขึ้นเรือลำใหญ่
08.30น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
09.00น. ถึงท่าเรือปากเมงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ท่านละ 4,900.00 บาท

อัตรานี้รวม ค่ารถรับ-ส่ง ,เรือท่องทะเล ,ที่พักเกาะไหง(ห้องแอร์) 2 คืน ,อาหาร 6 มื้อพร้อมอาหารว่าง ,มัคคุเทศก์ ,ค่าอุทยานฯ ,ประกันการเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติจะต้องจ่ายค่าเข้าอุทยานฯ 200 บาท)
หมายเหตุ.. โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

Camping นอนเต็นท์ นอน เกาะรอก
นอน บ้าน VIP เกาะไหง
3,700.00
2,700.00
4,900.00
2,900.00
one days trip ไป เช้า เย็นกลับ เพียงท่านละ 850 บาทเท่านั้น

 
:
อีเมล :
เบอร์โทรศัพทร์ :
:
: CAPTCHA Image
หน้าที่ :