'; $message .= 'จากคุณ : '.$postName.' ['.$date.']'; $subject = 'มีคนตอบกระทู้'; // header $head = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $head .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n"; $head .= "From: $name <$mail>\r\n"; $head .= "Reply-To: $mail\r\n"; $head .= "X-Sender: $mail\r\n"; $head .= "X-Mailer: PHP5\r\n"; //mailer $head .= "X-Priority: 3\r\n"; //1 UrgentMessage, 3 Normal if(@mail($tomail,$subject,wordwrap(stripslashes($message)),$head)){ // } } function getIP(){ $ip; if(getenv("REMOTE_ADDR")){ $ip = getenv("REMOTE_ADDR"); }else if (getenv("HTTP_CLIENT_IP")){ $ip = getenv("HTTP_CLIENT_IP"); }else if(getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR")){ $ip = getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR"); }else{ $ip = "UNKNOWN"; } return $ip; } ?> ทัวร์เวียดนาม ฮานอย หุ่นกระบอกน้ำ ฮาลองเบย์ ฮาลองบก
   
 
  รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ทัวร์ฮานอย ครบสูตร 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นที่ท่านละ 7,900 บาท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ฮานอย – ฮาลอง – ฮาลองบก-Ning-Bing
ครบสูตร 4 วัน 3 คืน ไปเช้า กลับ เช้า shopping กระจาย

บริการรับจัดกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป ในราคา 7,900 บาท กำหนดวันเดินทางได้เองเลย (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินบริการจองให้ฟรี)
วันที่ 1  
08.35 ถึงที่สนามบินนานาชาติ นอยไบ(Noi Bai) กรุงฮานอย เมืองหลวงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- เที่ยวชมจัตุรัสบาดิ่งห์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสุสานของท่านโฮจิมินห์ วีรบุรุษผู้กู้ชาติ
-ชมหนังสารคดี ลุงโฮ เพื่อทำความรู้จัก โฮมินห์ (ลุงโฮ) ผู้ที่ชาวเวียดนามให้ความรักและเคารพ พาชม
ทำเนียบประธานธิบดีและบ้านไม้ของลุงโฮ
- ชมวัดเสาเดียว วัดอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองฮานอย สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ราชวงศ์ลี้ เพื่อบูชาเจ้าแม่กวนอิม
เที่ยง รับประทานอาหารมื้อเที่ยง Sen Buffe
บ่าย ชมวิหารวรรณกรรมวันเหมียว (The temple of Literature) อายุ 900 ก่วาปี
เดินทางสู่จังหวัดนิงบิ่ง ( ฮาลองบก ) เมืองแห่งขุนเขา 99 ยอด ชื่นชมวิวทิวทัศนาเขียวสองข้างทางตลอดทางก่วา 100 กม.
ค่ำ รับประทานอาหารมื้อเย็น Set menu (มื้อ2)
หลังจากทานข้าวเย็น ในโรงแรม The Long Hotel เสร็จเรียบร้อย เชิญท่านชอบปิ้งในหมู่บ้าน Tam Coc ผ้อทอชนิดต่างๆ ราคาพิเศษโดยตรงจากชาวบ้านผู้ผลิด.
วันที่ 2  
เช้า ช่วงเช้าปั่นจักรยานไปชมทุ่งนาและภูเขาสวยงาม หลังรับประทานอาหารเช้า (มื้อ3) ลงเรือใบล่องชม Tam
Coc บรรยากาศเงียบสงบแต่มีเสน่ห์ ระหว่างล่องเรือทุกท่านได้ชมเทคนิกทำนาริมแม่น้ำแห่งนี้ ชมถ้ำทั้งสามแห่ง ชมนกชมลิงหรือแพะอยู่บ้านภูเขาสองข้างทาง
12.00 ทานข้าวเที่ยง Setmenu (มื้อที่ 4)
บ่าย เดินทางสู่อ่าวฮาลอง ระยะทาง 200 ก.ม. ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตในปัจจุบันของชาว
เวียดนาม ระหว่างทางแวะชมร้านขายขามพื้นเมือง ทางร้านขายหล้าดองแปลกๆ เช่นงูเห่า ทีมตุ๊กแก
ค่ำ


รับประทานอาหารมื้อเย็น Set menu (มื้อ 5)

ลองชิมกาแฟอร่อยๆที่ café Museum - และเลือกซื้อเป็นของฝากได้เลย
ค่ำ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนไนท์ บาซ่าร์ (night market) ตลาดใหญ่ราคาค้าส่ง ริมชายหาด
ลองเสี่ยงโชค รอยัลคาสิโน คาสิโนเพียงแห่งเดียวประจำเมืองฮาลอง
เช็คอินโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย New star 3* หรือเทียบเท่า

วันที่ 3  
เช้า ช่วงเช้า หลังรับประทานอาหารเช้า (มื้อ6) ชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนส
โก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านความงามของธรรมชาติ
-ล่องเรือมังกร(สำเภาเวียดนาม ที่มีสไตล์การตบแต่งเป็นเอกลักษณ์และความสะดวกสบาย) ชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ
-ชมถ้ำเทียนกุง ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่างๆ
-ชมหมู่บ้านชาวประมง ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่
เที่ยง อาหารมื้อเที่ยงบนเรือ (มื้อ7) พิสูจน์ความสามารถการปรุงอาหารซีฟู้ดของเชฟเวียดนาม
บ่าย ช่วงบ่าย เดินทางกลับสู่กรุงฮานอย ใช้เวลาราวสามชั่วโมงครึ่ง พักผ่อนชมวิวบนรถ
-ระหว่างทางเข้าจุดพักรถเป็นที่ขายขนมถั่วเขียว ( ให้ลองชิม ) และแนะนำยาสมุนไพร
-มาถึงกรุงฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบและ วัดหง็อกเซิน สถานที่ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องถึงตำนานการสร้างชาติเวียดนาม ชมศาลบูชาของกษัตริย์ เจริ่น ฮึง ด่าว ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในยอดขุนพลระดับโลก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น Set Menu (มื้อ8) ประกอบการแสดงดนตรี พื้นเมือง

ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรมส่งออกชั้นนำย่านถนนโบราณ 36สาย หลากหลายไปด้วยสินค้านานาชนิด อาทิ กระเป๋าถือสุภาพสตรี กระเป๋าหนังสุภาพบุรุษ รองเท้าหนัง รองเท้าผ้าใบ ผ้าไหมปัก รูปภาพที่ทำจากอัญมณี ขนมพื้นเมือง เครื่องเซรามิค ฯลฯ
-ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการละเล่นประจำชาติซึ่งถ่ายทอดความเป็นมา ประเพณีและ
วัฒนธรรมของเวียดนามผ่านตัวละครหุ่นกระบอกหลากสีสัน
-เช็คอินโรงแรมย่านใจกลางเมือง The Time Hotel 3* หรือเที่ยบเท่า ซึ่งสะดวกต่อการช้อปปิ้งและเดินเล่นชมสีสันของยามค่ำคืนของกรุงฮานอย
วันที่ 4  
เช้า

เช้า ช่วงเช้า หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ9) ออกเดินทางสู่สนามบิน มาถึงสนามบิน นอยไบ
(Noi bai airport ) ราว 07.30น. - FD3701 เครื่องขึ้นเวลา 09.15 น.

อัตราค่าบริการ 7,900.00 บาท อาหาร 9 มื้อ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบินราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 2,5000-7,000 เหมาะสำหรับท่านที่มีตั๋วเองแล้ว หรือต้องการไปวันที่ท่านกำหนดเอง

สถานที่ท่องเที่ยวทุกวันที่กล่าวมาข้างต้น สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได้ ตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับเวลา และสภาพภูมิอากาศ และยานพาหนะที่เดินทาง และลูกทัวร์เป็นหลัก หากรักษาเวลา รับรองเที่ยวครบค่ะ แต่จะพยายามนำเที่ยวให้ครบทุกสถานที่ค่ะ และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของไกด์และคนขับรถเป็นหลัก โดยยึดความปลอดภัยของลูกทัวร์เป็นหลักเสมอ 

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายรวมดังนี้

1. ค่ารถปรับอากาศ เวียดนาม
2. ค่าไกด์ เวียดนาม
3. อาหาร 9 มื้อ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
3. ค่าที่พัก โรงแรม 3 ดาว 3 คืน
4. ค่าล่องเรือฮาลองบก
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท ทุกท่าน
6. อื่น ๆ รวมไว้หมดแล้ว เป็นแพคเกจ เหมาจ่าย เริ่มจาก สนามบิน noi bai ฮานอย

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมดังนี้

1. ค่าอาหารส่วนตัว
2. ค่ายานพาหนะ เที่ยวราตรี / สามล้อถีบ รอบเมือง
3. ค่าติ๊ปไกด์ ขั้นต่ำ 100 บาทต่อ1ท่าน (ลูกค้า)

ขั้นตอนการจองทัวร์โหลดใบจองทัวร์/สำรองที่นั่งได้ที่นี่

1. โหลดใบจองทัวร์ เพื่อ สำรองที่นั่ง
2. โอนเงิน มัดจำการเดินทางที่นั่งละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือ ชำระวันเดินทางได้ค่ะ


เมื่อทราบรายละเอียดของทัวร์ต่าง ๆ แล้ว ท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่ นางสาว ชลีพร ชูชีพ โดยมีเลขที่บัญชีต่าง ๆ ดังนี้


ธนาคาร
สาขา
เลขที่
กรุงเทพ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
016-701003-2
กรุงไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
493-019403-2
ไทยพาณิชย์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
357-242130-8
กรุงศรี
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
463-1-15117-6
กสิกรไทย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
726-2-81631-6


กรุณา แฟกซ์ใบจองทัวร์ และ สลิปโอนเงิน พร้อม สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก มาที่ 02-888-9097 อัตโนมัติ

การยกเลิกทัวร์

1. ท่านที่ยกเลิกทริปก่อนเดินทาง 30 วัน ทาง trekkerhut ยินดีคืนเงินมัดจำเฉพาะบางส่วนที่เหลือจากการสำรองจ่ายล่วงหน้า จะพิจารณา ตามความเป็นจริง
2. กรณี ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จะยึดมัดจำทั้งหมด (ท่านสามารถหาบุคคลอื่นมาแทนได้ หรือ ทางเราหาคนอื่นแทนได้)
3. กรณี ยกเลิกระหว่างเดินทาง หรือ ตกทริป หรือไม่ใช้บริการบางส่วนระหว่างทริป ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทริปทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ภาพยานพาหนะ ที่พัก กิจกรรม  


ติดตามห้องภาพอย่างจุใจ ได้ที่

ห้องภาพที่ 1

โปรแกรมใกล้เคียง แนะนำ

ซินจ่าว ประเทศเวียดนาม

รหัส
โปรแกรม
จำนวนวัน
เดินทางโดย
ราคา
เริ่มจาก
VN001
4 วัน 3 คืน
บิน / บิน
7,900
กทม
VN002
3 วัน 2 คืน
บิน / บิน
6,900
กทม
VN003
5 วัน 4 คืน
บิน / รถไฟ / บิน
9,900
กทม
VN004
4 วัน 3 คืน
รถ / รถ
8,900
กทม
VN005
4 วัน 3 คืน
บิน / บิน
8,900
กทม
VN006
7 วัน 6 คืน
บิน / รถไฟ / บิน
 
กทม
ทุกโปรแกรม กรุ๊ปส่วนตัว เริ่มที่ 8 ท่าน ได้ราคาเดิม ยังสามารถเลือกการเดินทางเองได้ตามงบประมาณท่าน
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน บริการจองให้ฟรี จ่ายตามหน้าตั๋ว เริ่มต้นที่ท่านละ 2,300-9,900 บาท แนะนำควรจองล่วงหน้า 2 เดือน