อื่นๆ

บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน

สัมมนา เชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ
ณ บ้านริมแคว
แพริมน้ำ 2 วัน 1 คืน
ล่องแพไม้ไผ่ ลำน้ำแควน้อย
สะพานรถไฟมรณะ
ถ้ำเชลย

วันแรก  
เช้า
รายงานตัว พร้อมขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
ต้อนรับเข้าสู่ บ้านริมแคว แพริมน้ำ พร้อมเช็คอินท์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
สัมมนา...............................ดำเนินงานโดยทีมงานของท่าน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  (1)
บ่าย
ล่องแพ บ้านริมแคว จัดล่องแพ ชนิดล่องแก่ง เป็นการล่องแพเปียกที่สนุกที่สุด ชมความงามตามธรรมชาติสองฝากฝั่งลำน้ำแคว น้อย แล้วถ่อแพกันเองอย่างสนุกสนาม (บ้านริมแคว) รับประกันความปลอดภัย โดยให้ใส่เสื้อชูชีพทุกท่าน
เย็น
บริการอาหารเย็น (2) อิ่มอร่อยโดยแม่ครัวผีมือเอก
-ฟังซาวด์ เชิญฟังซาวด์ เกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่อยู่เบื้องหน้า “บ้านริมแคว) ในประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัย สงครามโลก ครั้งที่ 2
- แคมป์ไฟ หัวใจของ “บ้านริมแคว-แพริมน้ำ” คือ การเล่นแคมป์ไฟที่สนุกสนาม ขอเชิญท่านร่วมสนุกกับการเล่นแคมป์ไฟ ที่เรามี เกมส์หลากหลายและหลายหลากไม่ซ้ำแบบใคร ซึ่งการเล่นแคมป์ไฟ ของเรายังครองความเป็นหนึ่งอยู่เสมอ
21.00 บริการอาหารมื้อดึก (3) สำหรับนักดื่มที่รับประทานอาหารเย็นได้น้อย เรามีข้าวต้มเครื่องไว้เป็นอาหารมื้อดึก เราจัดดิสโก้เธคให้ท่านได้ สนุกสุดเหวี่ยง(ชนิดมันหยดจนท่านลืมไม่ลง) หรือบางท่านจะจบด้วยการลีลาศเต็นรำ เราพร้อมที่จะจัดให้ท่าน
23.30 พักผ่อนตามสบาย นอนหลับฝันดี เพื่อที่จะเที่ยวต่อในวันรุ่งขึ้น ท่านที่ยังตาสว่างอยู่ จะโชว์ลีลาโดยการรำพัดก็ได้ไม่ว่ากัน
วันที่ 2

 

เช้า

บริการอาหารเช้า(4)ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ที่สดใส ด้วยกาแฟ ไมโล ขนมปัง ไข่ดาว แล้วต่อด้วยข้าวต้ม

08.30 ชมถ้ำเชลย โดยทางเรือหลังอาหารมื้อเช้า แล้วจะนำท่านเดินทางชมถ้ำเชลย ที่มีอดีตแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยเป็นที่หลบซ่อน ตัวของเหล่าเชลยศึก ชมหินงอกหินย้อย ตามธรรมชาติ และเป็นการ เดินออกกำลังกายตอนเช้า อย่างสนุกสนาน
11.00 กลับจากเที่ยวชมถ้ำเชลย แล้วอาบน้ำให้สดชื่นเตรียมเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน(5) ก่อนจากกัน
บ่าย
  เดินทางกลับ กทม ด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ แวะซื้อของฝากกลับบ้าน
เย็น
ถึง กทม

(เป็นราคาเหมาจ่ายสำหรับ 40 ท่านขึ้นไป นอนแพพัดลม 4 ท่าน ต่อ ห้อง ห้องแอร์ 1-2 ห้อง สำหรับผู้บริหาร )
มีทีมงานและวิทยากรคอยบริการตลอดโปรแกรมเริ่มตั้งแต่ กทม พร้อมอาหาร 5 มื้อ 

ราคาเหมาจ่าย ( 2 วัน 1 คืน)
ท่านละ 1,990.00 บาท

ราคานี้เริ่มจาก กทม. รวมทุกอย่างแล้วตามโปรแกรมข้างต้น

1. รถโค้ชปรับอากาศ
2. ทีมงานดูแลตั้งแต่ กทม จน จบกิจกรรม
3. ประกัน อุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท ต่อท่าน
4. อาหาร 5 มื้อ
5. ที่พัก 1 คืน แพพัดลม 4 ท่าน ต่อ ห้อง
6. กิจกรรม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ