รับจัดทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศตามงบประมาณสนใจติดต่อ 081-4977974  

ตารางนั่งรถตู้

กติกาการเลือกที่นั่ง

สำหรับท่านที่ต้องการเลือกที่นั่ง

1. ก่อนทำการ booking ให้โทรเช็คก่อนว่า ตำแหน่งไหนว่าง
2. เมื่อโทรถามแล้ว จะได้ตำแหน่งที่ท่านต้องการ ต่อเมื่อ โอนเงินมัดจำที่นั่งแล้ว (กรณีผ่านไปแล้ว 1 วัน)
3. กรณีไม่มีตำแหน่งที่นั่งที่ท่านต้องการ ท่านต้องเลือกตำแหน่งที่นั่ง ที่ยังว่างอยู่ หรือ ให้เปิดตู้ใหม่
4. กรณีเลือกที่นั่ง แล้ว สมาชิก ในรถตู้ ไม่ครบ 8 ท่าน ก็ไม่สามารถเดินทางได้

ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกทริปได้ตลอดเวลา

ฉะนั้น คำแนะนำ ให้ท่านอย่ากังวลเรื่องที่นั่งมากจนเกินไป เพราะจะทำให้ท่าน อารมณ์หงุดหงิด ทำให้เที่ยวไม่สนุก ไม่ครบ 8 ก็ไม่สามารถเดินทางได้ นั่งหน้านั่งหลัง ราคาทัวร์เท่ากัน ฉะนั้นอยากให้ทุกท่านให้ความร่วมมือในการเสียสละ หรือยอมรับกติกา (เรามาทีหลังต้องนั่งหลัง ต้องเสียสละอย่างสูงเพื่อให้รถตู้คันนี้ ออกทัวร์ได้ ฉะนั้น ท่านที่นั่งหน้า หรือเลือกที่นั่งก่อน ควร กล่าวขอบคุณ หรือเห็นอกเห็นใจ ในบางเวลาในการสลับเปลี่ยนที่นั่งรถบ้าง ในช่วงสุดวิสัย เช่นเมารถอย่างแรง ไม่สบาย เป็นต้น)